T: +421 917 956 055, +421 917 956 058 | E: info@premiumweb.sk | W: www.premiumweb.sk

Myslíte, že si takýto WEB nemôžete dovoliť?

T: +421 917 956 055, +421 917 956 058 | E: info@premiumweb.sk | W: www.premiumweb.sk

Internetový marketing je skupina viacerých činností, praktík a postupov, ktoré sa snažia naplniť ciele získavať nových návštevníkov, udržať ich a ich návštevu premeniť na obchod. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že iba o prenesenie tradičného konceptu marketingu do prostredia internetu. Nie je to však také jednoduché. Pri tradičnom poňatí marketingu je dôležitým prvkom informovania a šírenia správ o produkte, alebo službe reklama. Rôznymi kanálmi sa následne o týchto výstupoch podnikateľskej jednotky dozvie jej odberateľ. Či už ide o firmu, alebo koncového zákazníka. (wikipedia)

Teória. Inými slovami... Chcete aby o Vás vedeli? Chcete aby Vás našli? Chcete aby Vám verili? Musíte byť na webe. Lebo na webe je každý. Takmer každý.

Pomôžeme Vám dostať sa na web. Za ceny ktoré si môžete dovoliť. Budeme s Vami hovoriť jazykom ktorému budete rozumieť. Spoločne vymyslíme čo je pre Vás vhodné. Dodržíme čo sľúbime.

T: +421 917 956 055, +421 917 956 058 | E: info@premiumweb.sk | W: www.premiumweb.sk

Chcete dostať viac informácií? Budeme Vás kontaktovať.
CAPTCHA Nový kód

T: +421 917 956 055, +421 917 956 058 | E: info@premiumweb.sk W: www.premiumweb.sk